About alliances and tricks

1

2

3

5

6

Written by Maria Inez Espirito Santo
Aletria Publishing House
Brazil – 2015